CSR

CSR

CSR: chiến dịch xanh hóa môi trường

Các hoạt động xanh hóa trong ngoài nhà máy đang được thực hiện tích cực tại Taisei Engineering. Cùng với việc xây dựng nhà máy mới, khu vực bãi cỏ đã được mở rộng để chúng tôi có thể trồng thêm nhiều cây xanh nhằm đạt được mục tiêu “Môi trường làm việc xanh”.

CSR: đóng góp cho địa phương

Chúng tôi tham gia các hoạt động tự nguyện như vệ sinh khu vực ven sông, đường đi hay cắt cỏ. Taisei Engineering sẽ tiếp tục nổ lực đóng góp cho xã hội để bảo vệ môi trường và duy trì cảnh quan.

Page Top