Giới thiệu

Trang chủ > Giới thiệu

Warranted quality of  Taisei Engineering

CMM 3d coordinate measuring machine

3d coordinate measuring machine

3d coordinate measuring machine

Để đảm bảo quy trình chất lượng cao, lắp ráp chính xác và đáp ứng mỗi nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã trang bị máy đo tọa độ CNC 3D. Máy đo được bố trí trong phòng có nhiệt độ được kiểm soát 24/24 tiếng để đảm bảo duy trì độ chính xác.

Việc lắp đặt máy đo tọa độ CNC 3D đã giúp việc đo lường chương trình tự động được thực hiện và tăng cường khả năng đo lường các sản phẩm thử nghiệm và nghiên cứu 1 cách hiệu .

Teaching All team members has gone through a teaching technology workshop

teaching technology workshop

Taisei Engineering thường tổ chức những buổi học về đào tạo sử dụng robot cho sản xuất Bằng việc chia sẻ kỹ năng đào tạo của tất cả nhân viên, chúng tôi cải tiến kỹ thuật, đưa ra những robot hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Rất khó để tưởng tượng trong đầu về các chuyển động của robot. Nên chúng tôi đã lắp đặt 1 robot tại nhà máy chuyên dùng trong xưởng. Việc sử dụng 1 robot thực tế, giúp chúng tôi có thể lập trình và quản lý các chuyển động, tổ chức đào tạo sử dụng robot, để nâng cao kỹ năng huấn luyện và kỹ năng công nghệ của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết nổ lực nâng cao công nghệ để sử dụng hệ thống mô phỏng robot không gian 3 chiều nhằm can thiệp và phân tích các chuyển động của robot.

Page Top