Taisei Engineering với công nghệ Robot ứng dụng, bao gồm từ các Robot đơn trục đến đa trục và trục chuyển động, được triển khai đồng nhất từ thiết kế, lập trình, lắp ráp và chăm sóc hậu mãi.
Ngoài ra, các nhân viên còn được đào tạo về công nghệ Robot nhằm phát triển và nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực, đồng thời hỗ trợ tích cực các dây chuyền tự động hóa và tiết kiệm lao động không chỉ ở Nhật Bản mà cả ở nước ngoài.