Với thiết kế chuyên nghiệp dựa trên kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu của khách hàng từ thiết bị khoan lỗ đến các thiết bị cung cấp linh kiện
Chúng tôi tiến hành sao lưu dự phòng dữ liệu không chỉ ở các thiết bị kiểm tra chuyên dụng như thiết bị kiểm tra rò rỉ áp suất, thiết bị đo đường kính trong mà cả những thiết bị như thiết bị siết vít v.v… để góp phần kiểm soát chất lượng dây chuyền sản xuất của khách hàng.
Taisei Engineering có hệ thống sản xuất toàn diện, từ công đoạn gia công linh kiện đến công đoạn lắp ráp được hoàn thành tại cùng một nhà máy. Các thông tin được chia sẻ và xem xét kỹ lưỡng giữa các bộ phận, đảm bảo hoàn thiện sản phẩm trong thời gian ngắn với tính thao tác và tính bảo trì cao.
Ngoài ra, không chỉ những thiết bị chuyên dụng đơn thuần, chúng tôi còn hỗ trợ xây dựng toàn bộ hệ thống sản xuất kết hợp với công nghệ robot.