Taisei Engineering đang phát triển một hệ thống băng tải với chủ đề “băng tải có não”
Bằng cách mô phỏng truyền tải đầy đủ tỉ lệ, phong cách và hình dạng các sản phẩm từ lớn đến nhỏ, chúng tôi có thể đề xuất đến quý khách hệ thống băng tải đa dạng với tính năng phân loại sử dụng công nghệ cảm biến độc đáo riêng biệt.
Gần đây chúng tôi thiết kế, sản xuất và lắp đặt nhiều thiết bị băng tải kết hợp với các chương trình Robot như ứng dụng Robot vào quy trình cung ứng phôi đến máy gia công, cũng như từ máy gia công đến băng tải vận chuyển và hệ thống thông tin tại thời điểm đó.