Thiết kế 3D CAD2 máy
Đo 3D1 máy
Phay đa năng2 máy
Tiện đa năng1 máy
Khoan lỗnhiều máy
Hàn4 máy
Dập uốn1 máy
Dập cắt1 máy
Buồng sơn (sơn phun)1 buồng