Công nghệ rô bốt của Taisei Engineering luôn hỗ trợ xử lý thiết kế, lập trình, thiết lập và theo dõi hậu mãi theo ứng dụng, từ rô bốt một trục đến rô bốt có khớp nối và rô bốt có trục di chuyển.
Ngoài ra, chúng tôi cung cấp giáo dục công nghệ robot cho nhân viên, nỗ lực phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực kỹ thuật, đồng thời tích cực hỗ trợ tự động hóa dây chuyền và hỗ trợ tiết kiệm lao động không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở nước ngoài.