Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của khách hàng bằng một thiết kế chuyên dụng tận dụng những bí quyết mà chúng tôi đã trau dồi cho đến nay, chẳng hạn như thiết bị khoan và thiết bị cung cấp phụ tùng. Ngoài các máy kiểm tra chuyên dụng như máy kiểm tra rò rỉ áp suất và thiết bị đo đường kính trong, chúng tôi còn sao lưu dữ liệu trong các thiết bị siết vít, v.v. và góp phần kiểm soát chất lượng dây chuyền sản xuất của khách hàng.
Taisei Engineering có một hệ thống có thể xử lý mọi thứ từ sản xuất các bộ phận đến lắp ráp và bằng cách chia sẻ thông tin và xem xét kỹ lưỡng từng bộ phận, chúng tôi sẽ đạt được sản phẩm hoàn thiện với khả năng làm việc và khả năng bảo trì cao, đồng thời sản xuất trong thời gian giao hàng ngắn.
Ngoài ra, chúng tôi hỗ trợ xây dựng hệ thống toàn bộ dây chuyền kết hợp với công nghệ robot cũng như máy chuyên dụng đơn thuần.